Zakonodaja

    Slovenija je edina država v Evropi, ki ima področje žičniških naprav in smučišč urejeno z zakoni. Ostale države za to področje nimajo posebnih zakonov, večinoma se uporabljajo pravila in splošni zakoni, predvsem 10 FIS pravil. Na tem mestu se lahko seznanite z obema zakonoma in pravilniki, ki ju predpisujeta zakona