Zasebnost in uporabniške pravice

  Upravljavec vaših osebnih podatkov je Združenje Slovenia Outdoor giz., Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Vaše osebne podatke obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbi, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranja njihovo zaupnost in celovitost ter preprečuje njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

  Kaj so osebni podatki?

  Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom in telefonsko številko ali posebno identifikacijsko oznako.

  Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

  Združenje Slovenia Outdoor giz vaše osebne podatke zbira in obdeluje na naslednjih pravnih podlagah:

  • zakon in pogodbeni odnosi,
  • privolitev posameznika in
  • zakoniti interes.

  Na podlagi privolitev posameznika bo vaše osebne podatke uporabila v spodaj opisane namene in v skladu z vašim specifičnim soglasjem. Zbira samo toliko osebnih podatkov in samo tiste osebne podatke, ki so potrebni za izpolnitev določenega namena, in sicer:

  • posredovanje elektronskih obvestil, novic, zgodb, novičnikov, ipd.,
  • sodelovanje v nagradnih igrah,
  • piškotki aktivnosti na www.slovenia.info, ki jih Združenje Slovenia Outdoor giz uporablja za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje obiskovalcev portala v prihodnje. S pomočjo nekaterih piškotkov lahko vzorčimo, segmentiramo obiskovalce in tem zagotovimo vsebine, ki so najbližje interesom in preferencam posameznega spletnega uporabnika..
  • podatki, ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

  Pogodbena obdelava osebnih podatkov

  Združenje Slovenia Outdoor giz lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Slovenske turistične organizacije, v mejah njenih pooblastil (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

  Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Združenje Slovenia Outdoor giz so:

  • ponudniki obdelave podatkov in analitike;
  • vzdrževalci IT sistemov;
  • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
  • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci;
  • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje,
  • odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja.

  Združenje Slovenia Outdoor giz ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

  Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil Združenje Slovenia Outdoor giz in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

  Varnost

  Združenje Slovenia Outdoor giz ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporablja ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavila je razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

  Vaše zakonske pravice

  Kot oseba, na katero se podatki nanašajo, imate določene pravice, povezane z osebnimi podatki, ki jih o vas zbira Združenje Slovenia Outdoor giz. Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravicah, ki izhajajo iz veljavnih zakonov o varstvu podatkov:

  • Pravica o umiku soglasja: Kjer obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, lahko to soglasje kadarkoli umaknete. Soglasje lahko umaknete na enak način, kot ste ga dali (npr. elektronsko).
  • Pravica do dostopa: od Združenja Slovenia Outdoor giz lahko zahtevate za informacije o osebnih podatkih, ki jih hrani o vas, vključno z informacijami o tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hrani, za kaj jih uporablja, kje jih zbira, če ne neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov, kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen in predvidene posledice take obdelave za vas.
  • Pravica do popravka: Od Združenja Slovenia Outdoor giz lahko zahtevate popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih ima o vas.
  • Pravica do omejitve: Od Združenja Slovenia Outdoor giz lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če:
   1. oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga Združenje Slovenia Outdoor giz potrebuje za preverjanje točnosti podatkov,
   2. je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,
   3. vaših podatkov Združenje Slovenia Outdoor giz ne potrebuje več, a jih mora hraniti za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov,
   4. ugovarjate obdelavi, medtem ko Združenje Slovenia Outdoor giz preverja, ali njena zakonska podlaga prevladuje nad vašo.
  • Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bo Združenje Slovenia Outdoor giz, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesla drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
  • Pravica do ugovora: če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi, kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
  • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: od Združenja Slovenia Outdoor giz imate pravico zahtevati, da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirni obdelavi vaših osebnih podatkov, če ima ta odločitev za vas pravne učinke ali znatno vpliva na vas.
  • Pravica do vložitve pritožbe: V primeru domnevne kršitve veljavnih zakonov o zasebnosti lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu za zaščito podatkov v državi, kjer prebivate ali kjer se je domnevna kršitev zgodila.
  • Pravica do izbrisa: Od Združenja Slovenia Outdoor giz lahko zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, če:
   1. osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,
   2. obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
   3. obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske podlage,
   4. so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
   5. je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;
   6. so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16 let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

  Na vašo zahtevo bo Združenje Slovenia Outdoor giz odgovorila najpozneje v roku enega meseca od prejema zahteve.

  Hramba vaših osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke Združenje Slovenia Outdoor giz hrani skladno s temi načeli:

  • kot to zahtevajo zakonodaja, pogodba ali naše zakonske obveznosti; ali
  • tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani, in obdelavo ali dlje časa, če to zahteva morebitna pogodba ali veljavna zakonodaja oziroma za statistične namene ob upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov,
  • do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posamezni namen.

  Spremembe

  Vsaka sprememba politike o varovanju osebnih podatkov Združenja Slovenia Outdoor giz bo objavljena na spletnem portalu www.slovenia-outdoor.com.