Pravila in pogoji uporabe

  Pravno obvestilo spletnega mesta Slovenia Outdoor

  Vse pravice, vseh spletnih strani www.slovenia-outdoor.com so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.slovenia-outdoor.com so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine združenja Slovenia Outdoor giz. (v nadaljevanju SO), ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.slovenia-outdoor.com.

  Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.slovenia-outdoor.com izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.slovenia-outdoor.com v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja SO.

  Pravno obvestilo lahko SO kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

  Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

  Združenje Slovenia Outdoor giz, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju SO) spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.slovenia-outdoor.com ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si SO pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

  Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. SO jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

  Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

  Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

  Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev SO

  PM, poslovni mediji d.o.o. je vzdrževalec spletnega mesta www.slovenia-outdoor.com in v skladu s pogodbo o vzpostavitvi portala Slovenia Outdoor opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. PM, poslovni mediji d.o.o. in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za SO določene aktivnosti v okviru portala, se zavežejo, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil SO ter jih ne obdeluje in ne sme obdelovati za noben drug namen.

  Izključitev odgovornosti

  Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.slovenia-outdoor.com so informativne narave. SO se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

  Združenje Slovenia Outdoor giz ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani skrbnikov pogodbenih partnerjev SO.

  SO ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.slovenia-outdoor.com, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. SO ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.slovenia-outdoor.com.

  SO si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.slovenia-outdoor.com kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

  Zunanje povezave

  Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.slovenia-outdoor.com, z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.slovenia-outdoor.com ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži SO. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost SO za vse primere izključena.

  Avtorske pravice/Copyright

  Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.