VODNIK

Aktivnih Doživetij

  Vodnik “aktivnih doživetij” – dodatni izobraževalni modul za turistične vodnike

  Združenje Slovenia Outdoor je prisluhnilo pozivom iz gospodarstva in turističnih destinacij po dodatnem urejanju vodenja oz. usposabljanju za vodenje po lahkih in nezahtevnih kolesarskih in pohodniških poteh.

  Združenje Slovenia Outdoor je prisluhnilo pozivom iz gospodarstva in turističnih destinacij po dodatnem urejanju vodenja oz. usposabljanju za vodenje po lahkih in nezahtevnih kolesarskih in pohodniških poteh. Skupaj s TGZS, PZS in MGTŠ smo oblikovali osnovna izhodišča, ki so služila kot osnova za začetek odprte in konstruktivne razprave s širšo zainteresirano javnostjo.
  Osnovno izhodišče pri oblikovanju vsebin za tovrstni naziv je, da pridobljeni naziv ni v nobenem primeru v koliziji z obstoječimi licencami tako na področju turističnega vodenja kot specialnega vodništva v gorah, peš in na kolesu.
  V okviru sejma Alpe Adria v Ljubljani je potekala 1. javna razpravo na to temo, ki so se je udeležili:
  – Matej Kandare, dir. Slovenia Outdoor
  – Fedja Pobegajlo, dir. TGZS
  – Damjan Omerzu, generelani sekretar PZS
  – Dubravka Kalin,  generalna direktorica direktorata za turizem na MGTŠ
  Prva razprava je sprožila val odzivov, kar je pokazatelj, da je tema “vroča” in več kot primerna, da se jo naslavlja in tudi sistemsko uredi. K sodelovanju smo povabili še Kolesarsko zvezo Slovenije in tudi ostale deležnike, ki jih tovrstno področje posredno ali neposredno zadeva. Prvi usklajevalni postopki že tečejo, prva izobraževanja za tovrstni naziv pa bi se lahko začela jeseni 2023.