book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
[email protected] Reservation hotline: +1 800 1234 556

Projekt “Kompetenčni center za področje smučarskih centrov” sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. . Operacija se izvaja v okviru 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.

Kompetenčni model smučarskih centrov

Projektna pisarna

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana Tel.

Vodja projektne pisarne : Ernest Kovač

 • –  koordinacija priprave modela kompetenc,Ernest Kovač, predsednik
 • –  priprave in izvajanje načrta usposabljanj,
 • –  zagotavljanje kakovosti notranjih usposabljanj,
 • –  spremljanje napredka zaposlenih,
 • –  mreženje in povezovanje partnerjev na področju razvoja kadrov,
 • –  informiranje in obveščanje, zagotavljanje trajnosti delovanja in rezultatov KOC

Kadrovski partner : Janez Dekleva

 • –  krepitev razvoja kadrov v podjetjih partnerstva,
 • –  razvoj in aplikativnost modela kompetenc,
 • –  identifikacija pomanjkanja kompetenc ter kompetenc prihodnosti,
 • –  povezovanje kadrovskega razvoja s strategijami podjetij ter poslovnimi izboljšavami,
 • –  izvajanje načrta razvoja kompetenc zaposlenih,
 • –  razvoj novih programov usposabljanja,
 • –  identifikacija nosilcev znanja izven partnerstva,
 • –  oblikovanje nabora usposabljanj in mreže mentorjev/predavateljev

Administrativno finančni partner : Danilo Brecelj

 • –  vnos podatkov v informacijski sistem, priprava poročil,
 • –  finančno spremljanje,
 • –  zbiranje ponudb,
 • –  izvajanje izbora izvajalcev