book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
[email protected] Reservation hotline: +1 800 1234 556

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju smučarskih centrov

Predstavitev

Tradicija žičničarstva v Sloveniji je dolga in sega v 19. stoletje. Takrat je bilo na ozemlju sedanje Slovenije kar nekaj transportnih žičnic, namenjenih predvsem za spravilo lesa iz težko dostopnih predelov hribovskih gozdov. Slovenija ima tudi dolgo tradicijo v zimskem turizmu.  Danes je žičniška dejavnost v Sloveniji del turistične prometne infrastrukture. Osnovna naloga žičniške dejavnosti je prevoz oseb, največkrat v tesni povezavi s turizmom, z aktivno rekreacijo ali smučanjem. Po podatkih Smučarske zveze Slovenije je v sezoni 2017/18 14.622 njenih članov delovalo v 206 smučarskih klubih. Smučarska zveza ocenjuje, da se v Sloveniji s smučanjem ukvarja približno 400.000 Slovencev, kar predstavlja petino populacije.

Tako torej žičniška dejavnost v sklopu turistične destinacije zagotavlja izvajanje rekreativnih in športno tekmovalnih dejavnosti, omogoča kakovosten razvoj turistične destinacije, oblikovanje novih turističnih destinacij in integralnih turističnih proizvodov. Na podlagi mednarodno izvedenih študij v alpskem prostoru pomeni 1 € zaslužen z prodajo smučarske vozovnice, 7 € zaslužka v drugih dejavnostih v destinaciji.

KOC –SC sestavljajo projektna pisarna, ki jo vodi Združenje slovenskih žičničarjev GIZ , ki je tudi prijavitelj in 10 partnerjev – smučarskih centrov, ki ustvarijo 80 % vseh prevozov  z žičniškimi napravami. Manjkajo centri, ki niso izpolnjevali pogojev za razpis ( društva in klubi, ki upravljajo manjše centre ) a se bodo lahko brezplačno udeleževali vseh delavnic in koristili tudi vse dolgoročne učinke projekta.

Glavni cilji projekta:

 • dolgoročno partnersko sodelovanje z razširitvijo mreže partnerjev (druge gospodarske organizacije iz panoge, izobraževalna sfera in končni uporabniki);
 • izboljšano sodelovanje z izobraževalno sfero (šole, univerze, izobraževalne institucije);
 • stalna izmenjava dobre prakse in izkušenj med partnerji;
 • nižji stroški izobraževanja in usposabljanja;
 • implementiran model panožnih kompetenc;
 • vzpostavitev osnove za prenovo programov usposabljanja;
 • višja stopnja razvitosti kompetenc vseh vključenih v projekt;
 • večja konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu;
 • združevanje panožnega interesa na področju kompetenčnega razvoja kadrov;
 • enotni pristop k razvoju kadrov v okviru panoge;
 • kroženje znanja v okviru panoge;
 • pridobivanje specifičnih znanj in veščin zaposlenih v panogi;
 • zmanjševanje neskladja med trenutno razvitimi kompetencami zaposlenih in zahtevano stopnjo razvitosti posamezne kompetence, …
 • študija izvedljivosti (Feasibility study) metodologije, delovanja ter možnosti nadaljnjega razvoja kompetenčnega centra za razvoj kadrov;
 • povečati konkurenčnost slovenskega žičničarstva  z razvojem modela kompetenc, postopnim sistematičnim dodatnim usposabljanjem kadrov za izbrane prednostne poklicne profile;
 • nadgraditi sistem človeških in poslovnih vrednot, izboljšati komunikacijo in motivacijo za delo, vzpostaviti ozračje tesnega sodelovanja znotraj podjetij, med njimi in z deležniki;
 • pozitivno vplivati na zadovoljstvo, zaposljivost in socialni položaj oseb, vključenih v usposabljanja;
 • promovirati žičničarsko dejavnost in z njo povezane poklice ter s tem dolgoročno povečati vhodni kadrovski potencial;
 • povečati dodano vrednost panoge, v smislu večje varnosti in povezanosti z okoljem
 • povečati varnost na slovenskih smučiščih;
 • pridobljene izkušnje iz začetnega projektnega konzorcija postopoma prenesti in razširiti na ostala podjetja.

Ciljne skupine:

 • Vodja obratovanja žičniških naprav
 • Namestnik vodje obratovanja žičniških naprav
 • Voznik in strojnik žičniških naprav
 • Komercialist/prodajnik/nabavnik/blagajnik/vodič
 • Sprevodnik in strežnik na žičniških napravah
 • Vozniki teptalnih strojev
 • Osebe za izvajanje strokovnih del z vrvmi
 • Nadzorniki na smučišču
 • Zasneževalec smučarskih prog
 • Reševalci na smučiščih
 • Oseba za izvajanje strokovnih del z vrvmi
 • Učitelji smučanja
 • Mentor usposabljanja voznikov in strojnikov žičniških naprav